Efterskole | Inklusion - Sædding Efterskole

Inklusionstilbud

Efter særlig aftale med familien optager vi elever med behov for særlig støtte og inklusion, både i undervisningen og socialt

Vi modtager elever, som har brug for et særligt inklusionstilbud, hvor behovet for støtte ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse.  Formålet med inklusionstilbuddet er, at elever med særlige behov kan få mere udbytte af den øvrige undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab. Vi tager afsæt i den enkelte elevs læringsforudsætninger i forhold til undervisning og menneskelig udvikling.

Vi laver en skriftlig plan med den enkelte familie, som indeholder en plan for inklusion af den pågældende elev. Her beskrives elevens behov, og hvilke særlige tiltag inklusionstilbuddet vil komme til at indeholde i forhold til pågældende elev.

Fagligt foregår inklusionsindsatsen på mange måder, hvor vi tager afsæt i den enkelte elevs behov og den enkelte elevs faglige udfordringer.  Vi skaber et udviklingsorienteret læringsmiljø ved at tilbyde:

  • supplerende undervisning
  • individuel undervisning
  • støtte i den almindelige undervisning
  • tolærerordning
  • undervisning på særlige hold

Undervisningen kan også tilrettelægges, således at eleven får mulighed for at få uddybet det, der er blevet gennemgået på klassen og får hjælp til at få lavet de lektier, som eleven har behov for støtte  til at kunne lave.

For at eleverne er i stand til at få maksimalt udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at de er i trivsel. Det er vigtigt, at de har en positiv selvværdsfølelse  og en realistisk selvopfattelse. Det er ligeledes vigtigt, at de bliver i besiddelse af sociale færdigheder, hvor de lærer at forstå og være en del af den sociale interaktion, så der skabes gode relationer til de øvrige elever.

Da den psykiske trivsel er en vigtig del for læring, rummer vores inklusionstilbud en hjælp til at kunne begå sig i kostskoledelen. Det kan være hjælp til at opnå sociale færdigheder, en hjælp til at forstå  kulturelle værdier, normer og regler, eller en hjælp til at få redskaber til håndtere udfordringer, såvel personlige som i samspillet med andre. Vi tager udgangspunkt i, hvilken hjælp den enkelte elev har brug for, for at blive mere undervisningsparat.

Elever med skrive- og læsevanskeligheder, hvor der er mistanke om ordblindhed, tester vi med den officielle ordblindetest, og vi instruerer i brug af it-rygsæk og programmer som CD-ORD og ViTre.

Se mere på siden om elever med særlige behov.

Skolestart 17/18
13aug
Vi glæder os til at byde et nyt elevhold velkommen til skoleåret 2017/2018. Det…
Amalie abildtrup Danielsen omfoto).0052.jpg
Ét år på Sædding er virkelig helt ekstra ordinær! Man får hurtigt venner! Hvis du vælger Sædding, kan jeg forsikre dig for, at du ikke vil fortryde det!Amalie Abildtrup Danielsen '15/'17