Spring over navigation
Bliv elev Adgang til Viggo
Hverdagen kan nogle gange blive svær - og derfor har vi kontakt til nogle eksterne terapeuter.
Nogle gange bliver livet svært – også på efterskole

Terapeuter tilknyttet Sædding Efterskole

I nogle situationer opstår der behov for egentlige samtaleforløb med en terapeut/psykolog. Her kan vi pege i flere retninger:

Hvis man er bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder kommunen 5 gratis timer hos en terapeut. Læs mere om "Bag Facaden"

Når der påbegyndes samtaleforløb sker det altid efter aftale med forældrene, og afregningen sker efter aftale mellem forældre og terapeut.