Spring over navigation
Bliv elev Adgang til Viggo

Skolens bestyrelse

Her kan du se, hvem der er medlemmer af Sædding Efterskoles bestyrelse og læse om bestyrelsens sammensætning, opgave og ansvar.

Formand
Frank Madsen, Ølgod
Landmand
Tlf.: 21704819. Mail: fm@madsenbkg.dk
Valgt af Luthersk Mission, Vestjyllands Afdeling

Næstformand
Morten Mortensen, Silkeborg
Ejendomsservicetekniker
Tlf.: 40323256. Mail: rutmor@mortensen.dk
Valgt af Luthersk Mission, Østjyllands Afdeling

Sekretær
Lone Mouridsen, Videbæk
Arbejdsmarkedskonsulent
Tlf.: 22554907. Mail: fammouridsen@hotmail.com
Valgt af Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU)

Kåre Brosbøl, Herning
Partnerchef
Tlf.: 29297468 Mail: broen7500@gmail.com
Valgt af Luthersk Mission, Vestjyllands Afdeling

Jan Nielsen, Nykøbing Falster
Folkepensionist
Tlf.: 71752396. Mail: lrn_jan@mail.dk
Valgt af Luthersk Mission, Lolland Falster Afdeling

Birthe Dysager, Odense
Lærer
Tlf.: 61816641. Mail: birthe.dysager@gmail.com
Valgt af Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns Afdeling

Orla Eskesen, Bornholm
Industriteknikker
Tlf.: 30224026. Mail: okeskesen@privat.dk
Valgt af Luthersk Mission, Bornholms Afdeling

Karsten Mouridsen, Hillerød
Værkfører
Tlf: 26741375 Mail: karsten@mouridsen.info
Valgt af Luthersk Mission, Nordsjællands Afdeling

Nikolaj Rasmussen, Frederiksberg
Ingeniør
Tlf.: 38 19 14 93. Mail: nikolaj.rasmussen@outlook.com
Valgt af Luthersk Mission, Københavns Afdeling

Sædding sommerfuglen i to farver, blå og grå

Bestyrelsens sammensætning

Ni bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år adgangen af Luthersk Missions selvstændige landsdelsafdelinger på de årlige afdelingsmøder. Et bestyrelsesmedlem vælges af landsbestyrelsen for Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU). Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og sekretær. Disse udgør et forretningsudvalg. Bestyrelsens sammensætning er bestemt i skolens vedtægter.

Bestyrelsens opgave og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen skal endvidere påse, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og viceforstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger endvidere i samråd med forstanderen lærere, køkkenleder, pedel og sekretær.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden regnskabsårets begyndelse budget for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsens opgave og ansvar er bestemt i skolens vedtægter