10.Online hos Sædding Efterskole - Sædding Efterskole
new_york_2014_606

10. Gym

Overvejer du en gymnasial ungdomsuddannelse?

Med seks prøveforberedende fag og en undervisningsplan tilrettelagt med vægt på det boglige bliver du godt rustet til de gymnasiale uddannelser – hvis du finder ud af, at det er den retning, du vil gå.

Obligatorisk fagpakke
Eksamensfagene: dansk, engelsk, tysk, matematik og fysik
Projektopgaven: udarbejdelse af en tværfaglig projektopgave
Øvrige fag: kristendom, fællestimer, profilfag og valgfag

Undervisning
En stor del af undervisningen på 10. Gym udmærker sig ved at være bogligt orienteret. Du kommer virkelig til at udvikle dine faglige kundskaber og dine evner til at arbejde både selvstændigt og i grupper. Undervisningen er målrettet, men varieret, og du kommer ikke til at kede dig.

Bonus
Solidt fagligt fundament målrettet de gymnasiale uddannelser
Erfaring med at skabe overblik, problemformulering, perspektivering og evaluering
Tekniske færdigheder inden for mundtlig og skriftlig kommunikation, herunder debat og diskussion
Udvikling af nuanceret stillingtagen til moralske og samfundsmæssige problemstilinger
Du lærer at tage ansvar for din egen læring


Skoleåret afsluttes med Folkeskolens 10. klasseprøve i de nævnte fag og Projektopgave.