10Erhverv hos Sædding Efterskole - Sædding Efterskole
10. erhverv .jpg

10. Erhverv

Et praktisk orienteret og retningsafklarende skoleår med flere forskellige praktik- og projektforløb foruden undervisning i dansk, engelsk og matematik. Skoleåret afslutter du med en større projektopgave, der bedømmes eksternt.

I løbet af 10. Erhverv får du mulighed for at komme i praktik på flere forskellige  virksomheder og ungdomsuddannelser. Og du bliver klædt på – fagligt, socialt og personligt – til at klare en ungdomsuddannelse.  

Obligatorisk fagpakke
Eksamensfagene: dansk, matematik og engelsk
Projektopgaven: udarbejdelse af en tværfaglig projektopgave
Øvrige fag: kristendom, fællestimer, profilfag og valgfag
Erhvervspraktik

Undervisning
En stor del af undervisningen på 10. Erhverv udmærker sig ved at være mere praktisk end bogligt orienteret. Det gælder i forhold til flere ugers praktikforløb, til selvstændige projektforløb (med løbende støtte, vejledning og bedømmelse) og til undervisningen i de boglige fag.

Bonus
Ekstra meget praktik og færre boglige fag
Erfaring med god planlægning, problemformulering, udførelse og evaluering
Erfaring med valg af arbejdsform og metode
Du lærer at tage ansvar for dig selv, dit team og jeres projekter


Skoleåret afsluttes med Folkeskolens 10. klasseprøve i de nævnte fag og Projektopgave.