Spring over navigation
Bliv elev Adgang til Viggo
Elever fra 10. enhverv er ved at pakke nogle ting ligesom på et lager.

10. Erhverv

Et praktisk orienteret og retningsafklarende skoleår med flere forskellige praktik- og projektforløb foruden undervisning i dansk, engelsk og matematik. Skoleåret afslutter du med en større projektopgave, der bedømmes eksternt.

I løbet af 10. Erhverv får du mulighed for at komme i praktik på flere forskellige virksomheder og ungdomsuddannelser. Og du bliver klædt på – fagligt, socialt og personligt – til at klare en ungdomsuddannelse.  

Obligatorisk fagpakke

Der er nogle ting, som er obligatoriske, når du tager 10. Erhverv hos os. Det er:

  • Eksamensfagene: dansk, matematik og engelsk
  • Projektopgaven: udarbejdelse af en tværfaglig projektopgave
  • Øvrige fag: kristendom, fællestimer, linjefag og valgfag
  • Erhvervspraktik

Skoleåret afsluttes med Folkeskolens 10. klasseprøve i de nævnte fag og Projektopgave.

I 10. klasse er der 28 lektioner om ugen med fastlagte skolefag, resten af skemaet sammensætter du selv med linjefag og valgfag. Du kan have op til 44 lektioner i alt på en uge.

Undervisningen

En stor del af undervisningen på 10. Erhverv udmærker sig ved at være mere praktisk end bogligt orienteret. Det gælder i forhold til flere ugers praktikforløb, til selvstændige projektforløb (med løbende støtte, vejledning og bedømmelse) og til undervisningen i de boglige fag.

Bonus

Ved at tage 10. Erhverv får du ekstra meget praktik og færre boglige fag. Du får erfaring med god planlægning, problemformulering, udførelse og evaluering. Du får også erfaring med valg af arbejdsform og metode.

I 10. Erhverv lærer du at tage ansvar for dig selv, dit team og jeres projekter.

Et glimt fra et virksomhedsbesøg hos Nr. Vium maskinstation. 

10. Erhverv Sædding Efterskole Virksomhedsbesøg