9. klasse hos Sædding Efterskole - Sædding Efterskole
9.kl Sædding Efterskole.jpg

9. klasse

Et helt almindeligt 9. klasses skoleår, hvor vi dykker ned i mange spændende faglige områder – med helt ualmindelige rammer for samvær, nærvær, undervisning og udvikling :-)

I løbet af 9. klasse bliver du rustet – fagligt, socialt og personligt – til at tage en ungdomsuddannelse. Den kan du springe på direkte, eller du kan tage 10. klasse først.

Obligatorisk fagpakke
Der er nogle ting, som er obligatoriske, når du går i 9. klasse hos os. Det er:

Eksamensfagene: dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, samfundsfag, geografi, historie og biologi

Projektopgaven: udarbejdelse af en tværfaglig projektopgave

Øvrige fag: kristendom, fællestimer, profilfag og valgfag

Erhvervspraktik

Skoleåret afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FP9), dog ikke i faget kristendomskundskab.

I 9. klasse er der 32 lektioner med fastlagte skolefag om ugen, resten af skemaet sammensætter du selv med profilfag og valgfag. Du kan have op til 44 lektioner i alt på en uge.

Se vores profilfag her

Se vores andre valgfag her

Undervisningen
På Sædding Efterskole bliver du inddraget, udfordret og opfordret til at tænke selvstændigt, kreativt og (konstruktivt) kritisk.

Vi arbejder både ude og inde, med hovedet og med hænderne, i bøger og på netbaserede platforme, og vi benytter forskellige metoder afstemt efter formålet. Undervisningen er målrettet, men varieret, og du kommer ikke til at kede dig.

Se her, hvordan hverdagen foregår på Sædding

Se også de fede forhold og fysiske rammer for undervisningen

Bonus
Ved at tage 9. klasse på efterskole får du både faglig, social og personlig udvikling, der modner og ruster dig til din fremtid og dit videre uddannelsesforløb. Du lærer at tage ansvar for din egen læring og dit eget liv.

Se her, hvilke voksne der bliver en del af dit liv på Sædding

Et ophold på Sædding er også overfede oplevelser i form af ture, turneringer og events 

Er du klar til at blive elev på Sædding Efterskole? Så kan du tilmelde dig her.

Julefest
19dec
Vi holder en festlig juleafslutning med elever, forældre og søskende. Alle ele…
0039
Det er for fedt! Det har virkelig betydet meget! Mathilde Skov Andersen '11/'12