9. klasse hos Sædding Efterskole - Sædding Efterskole
omvendt

9. klasse

Et helt almindeligt 9. klasses skoleår – med helt ualmindelige rammer for samvær, nærvær, undervisning og udvikling :-)

I løbet af 9. klasse bliver du rustet – fagligt, socialt og personligt – til at tage en ungdomsuddannelse. Den kan du springe på direkte, eller du kan tage 10. klasse først.

Obligatorisk fagpakke
Eksamensfagene: dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, samfundsfag, geografi, historie og biologi
Projektopgaven: udarbejdelse af en tværfaglig projektopgave
Øvrige fag: kristendom, fællestimer, profilfag og valgfag
Erhvervspraktik

Undervisning
På Sædding Efterskole bliver du inddraget, udfordret og opfordret til at tænke selvstændigt, kreativt og (konstruktivt) kritisk.
Vi arbejder både ude og inde, med hovedet og med hænderne, i bøger og på netbaserede platforme, og vi benytter forskellige metoder afstemt efter formålet. Undervisningen er målrettet, men varieret, og du kommer ikke til at kede dig.

Bonus
Faglig, social og personlig udvikling, der modner dig og ruster dig til din fremtid og dit videre uddannelsesforløb. Du lærer at tage ansvar for din egen læring.


Skoleåret afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA). Skolen er dog undtaget for at føre elever til FSA i faget kristendomskundskab.