Undervisningen hos Sædding Efterskole! - Sædding Efterskole
Undervisning på Sædding Efterskole

Undervisning

Sædding Efterskole er mere end "bare" en skole ...

Vores mål er at ruste dig til at komme videre på en ungdomsuddannelse – hvad enten du drømmer om at tage 10. klasse, en erhvervsuddannelse eller gerne vil forberede dig til gymnasiet. Derfor tilbyder vi både 9. klasse, 10. Erhverv og 10. Gym.

Undervisningen i kristendom, fællestimer samt dit profilfag og dine valgfag er obligatoriske. Men præcis hvilke boglige fag, du skal have, afhænger af, hvilken klasse, du vælger. Vi udbyder undervisning i prøveforberedende fag som dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, geografi, historie, biologi og fysik/kemi.

Og her på Sædding Efterskole er vi altså ikke kun optaget af diverse læringsstile, og vi har ingen faste kasser. Vi ved, at det, der virker i én klasse, ikke nødvendigvis virker i en anden. Derfor arbejder lærerne intuitivt, men erfaringsbaseret på at yde den bedste og mest inspirerende undervisning til de enkelte klasser, hold og elever. For det er dét, vi er mest optaget af: At give dig de bedste muligheder for at forme din fremtid.