Undervisningen hos Sædding Efterskole! - Sædding Efterskole
DSC_0273.jpg

Undervisning

Sædding Efterskole er mere end "bare" en skole ...

Vores mål er at ruste dig til at komme videre på en ungdomsuddannelse – hvad enten du drømmer om at tage 10. klasse, en erhvervsuddannelse eller gerne vil forberede dig til gymnasiet. Derfor tilbyder vi både 9. klasse, 10. Erhverv og 10. Gym.

Udover skolefag er undervisning i kristendom, fællestimer samt 4 lektioner med profilfag eller valgfag obligatorisk. Du kan vælge flere spændende valgfag og mere end et profilfag, som så selvfølgelig også bliver obligatoriske at deltage i, når du har valgt dem. Du skal afgøre dine valg senest ved info-dagen i april, før du starter hos os.

Præcis hvilke boglige fag, du skal have, afhænger af, hvilken klasse, du vælger. Vi udbyder undervisning i prøveforberedende fag som dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, geografi, historie, biologi og fysik/kemi.

Og her på Sædding Efterskole er vi altså ikke kun optaget af diverse læringsstile, og vi har ingen faste kasser. Vi ved, at det, der virker i én klasse, ikke nødvendigvis virker i en anden. Derfor arbejder lærerne intuitivt, men erfaringsbaseret på at yde den bedste og mest inspirerende undervisning til de enkelte klasser, hold og elever. For det er dét, vi er mest optaget af: At give dig de bedste muligheder for at forme din fremtid.

Se, hvilke fede forhold vi har for undervisningen 

Se, hvem der underviser på Sædding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis weekend
06okt
Der er fyldt op på Gratis weekend, men vil du gerne se skolen, kan du altid book…
Pernille munk J_nsson.0020.jpg
Sædding er alt lækkert, mast sammen på et sted.Pernille Munk Jønsson '15/'16