Værdigrundlag | Sædding Efterskole - Sædding Efterskole

Værdigrundlag

Sædding Efterskole har et værdigrundlag, hvor vi sætter ord på, hvorfor og hvordan vi driver kristen efterskole. Vores vedtægter finder du nederst på siden.

Sædding Efterskoles formål er at drive kristen efterskole inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Nærværende dokument er et forståelsespapir, som supplerer skolens formålsparagraf. I praksis kan skolens grundlæggende værdier rummes i følgende tre fokusområder:

Kristendommen

Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede og fuldt troværdige ord i alle spørgsmål vedrørende den kristne lære og livsførelse.

Vi tror på den forståelse og tolkning af Bibelen, der er udtrykt i den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse.

Vi formidler det kristne budskab til kundskab og tro med baggrund i denne overbevisning.

Vi skaber grobund for den personlige tro gennem trygge, tillidsfulde og troværdige rammer.

Vi opmuntrer til og oplærer i det kristne liv.

Livs- og menneskesyn

Vi tror, at alle mennesker er villet og enestående skabt af Gud og som sådan har unik værdi.

Vi tror, at mennesket er skabt af Gud som et socialt væsen og er sat som forvalter over skaberværket, og som sådan står til ansvar over for både Gud og kommende generationer, hvilket fordrer ansvar, hensyntagen, omsorg og respekt for sig selv og andre.

Vi tror, at alle mennesker er elsket af Jesus Kristus, og vi har ham som forbillede i forholdet til vores næste.

Vi opdrager til egen grænsesætning, men ikke til selvcentrering.

Vi lærer eleven at tage omsorg for sig selv med henblik på et livsbekræftende selvværd og et positivt livssyn.

Vi opdrager til ansvarlighed for sig selv og for medmenneskers ve og vel i såvel nær- som fjernmiljøer, således at forståelsen for at holdninger og handlinger - eller manglen på samme - har konsekvenser.

Vi opdrager til indfølingsevne og engagement i medmennesker og i det samfund, vi lever i.

Vi ruster den enkelte elev til at klare sig i - og forholde sig kritisk og aktivt til - det moderne, omgivende samfund.

Udvikling og fordybelse

Vi tror, at mennesket er skabt til et skabende og virksomt liv.

Vi tror, at der med livets gave følger en forpligtelse til at leve det ud til gavn for sig selv og for fællesskabet.

Vi tror, at efterskolelivet giver optimal mulighed for fordybelse og forståelse i såvel skolearbejdet som i livet i al almindelighed.

Vi skaber rammer for, at den enkelte elev, i forhold til sit individuelle udgangspunkt, kan tilegne sig den nødvendige viden med tanke på et virksomt og skabende liv.

Vi skaber rum for både faglighed og kreativitet, for derigennem at hjælpe eleven til at opleve en undren og en glæde ved at lære om sin omverden og motivere til livslang læring.

Vi sikrer, at eleven gennemgår såvel en faglig, en social som en personlig udvikling gennem veltilrettelagte og tidsaktuelle undervisnings- og fritidstilbud.

Vedtaget af Sædding Efterskoles bestyrelse d. 1. april 2006.

 

Sædding Efterskoles vedtægter

Vedtægterne kan læses HER

Vedtægterne er vedtaget af skolens bestyrelse d. 14. marts 2015 og d. 7. november 2015.

De nuværende vedtægter er trådt i kraft d. 16. november 2015, hvor de blev lagt på hjemmesiden.

Skolen har haft sine vedtægter liggende på skolens hjemmeside siden 2002.

 

Skoleafslutning 2022/2023
23jun
Årets sidste skoledag hvor vi sammen med elever og forældre tager afsked med ele…
0064 (1)
At gå på Sædding efterskole er noget af det bedste, der er sket for migBente Fredensborg '14/'15