Skolens bestyrelse - Sædding Efterskole

Skolens bestyrelse

Her kan du se, hvem der er medlemmer af Sædding Efterskoles bestyrelse og læse om bestyrelsens sammensætning, opgave og ansvar

Formand
Frank Madsen, Ølgod
Landmand
Tlf.: 21704819. Mail: fm@madsenbkg.dk
Valgt af Luthersk Mission, Vestjyllands Afdeling

Næstformand
Morten Mortensen, Silkeborg
Ejendomsservicetekniker
Tlf.: 40323256. Mail: rutmor@mortensen.dk
Valgt af Luthersk Mission, Østjyllands Afdeling

Medlem af forretningsudvalget
Lone Mouridsen, Videbæk
Arbejdsmarkedskonsulent
Tlf.: 22554907. Mail: fammouridsen@hotmail.com
Valgt af Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU)

Jack Nørdam Pedersen, Holstebro
Lærer
Tlf.: 20761112 Mail: jacktheol1966@gmail.com
Valgt af Luthersk Mission, Vestjyllands Afdeling

Jan Nielsen, Nykøbing Falster
Folkepensionist
Tlf.: 71752396. Mail: lrn_jan@mail.dk
Valgt af Luthersk Mission, Lolland Falster Afdeling

Dorte Bech Clausen, Løgumkloster
Ernæringsassistent
Tlf.: 60937126. Mail: db.clausen@outlook.dk
Valgt af Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns Afdeling

Orla Eskesen, Bornholm
Industriteknikker
Tlf.: 30224026. Mail: okeskesen@privat.dk
Valgt af Luthersk Mission, Bornholms Afdeling

Per Jørgensen, Aabenraa
Falckredder
Tlf.: 20468278. Mail: Aksemosen7@gmail.com
Valgt af Luthersk Mission, Sønderjyllands Afdeling

Karsten Mouridsen, Hillerød
Værkfører
Tlf: 26741375 Mail: karsten@mouridsen.info
Valgt af Luthersk Mission, Nordsjællands Afdeling

Bestyrelsens sammensætning

Ni bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år adgangen af Luthersk Missions selvstændige landsdelsafdelinger på de årlige afdelingsmøder. Et bestyrelsesmedlem vælges af landsbestyrelsen for Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU). Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og sekretær. Disse udgør et forretningsudvalg. Bestyrelsens sammensætning er bestemt i skolens vedtægter.

 

Bestyrelsens opgave og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen skal endvidere påse, at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og viceforstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger endvidere i samråd med forstanderen lærere, køkkenleder, pedel og sekretær.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden regnskabsårets begyndelse budget for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsens opgave og ansvar er bestemt i skolens vedtægter 

 

Efterskolernes dag
26sep
Vi slår dørene op på vid gab søndag d. 26. sep. fra kl. 13.00 til 17.00, og hå…
Ida toft Bundgaard.0007.jpg
På Sædding er der plads til alle. Lærerne er gode og hjælpsomme - de hjælper med det, der er brug for. Mine år på Sædding har rykket mig rigtig meget både socialt og fagligt.Ida Toft Bundgaard '14/'16