Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

Vorgod å, 18. august 2021

Årets opstartstur er en 2-dages tømmerflådetur på Vorgod å.

En rigtig god tur med mulighed for at få snakket, blive våd og hygge sig ved bålet om aftenen.