Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

Vorgod å, 24. august 2016

Årets opstartstur er en 2-dages tømmerflådetur på vorgod å.

En rigtig god tur med mulighed for at få snakket, blive våd og hygge sig ved bålet om aftenen.

Tømmerflådetur 15