Tømmerflådertur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

24.08.23 | Skøn opstartstur på Vorgod å med vores selvbyggede tømmerflåder.