Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

18.08.22 | Sol, vand, sang, hygge og tang – en dejlig tømmerflådetur.