Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

17. august 2022

Fantastisk opstartstur med tømmerflåder på Vorgod å.

Efter at have bygget flåderne sejlede vi omkring 6 timer, hvor der var god tid til hygge, spise lækkerier, snak, vand- og tangkrig.

Aftenen og natten tilbragte vi på en bondegår, hvor vi lavede mad over bål og sov, inden vi dagen efter sejlede videre til slutdestinationen.

En rigtig god tur.

Se flere billeder her