Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

19. august 2021

En god opstartstur med tømmerflåder på Vorgod å. På trods af blæst, regn og kulde var humøret (for det meste) højt. I fællesskab fik vi flåderne og hinanden godt i land.

Se flere billeder her