Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

24. august 2023

Skøn opstartstur på Vorgod å med vores selvbyggede tømmerflåder.

Vejret var lækkert, og der var god tid til at hygge sig på flåderne med snak, sang, lækkerier og tangkrig.

Se flere billeder fra turen her