Sædding søger ny fuldtidslærer - Sædding Efterskole
job_bg.jpg

Sædding efterskole søger lærer

Sædding Efterskole er en kristen efterskole, som ønsker at give vores elever en god og bred faglig ballast. Vi vil gerne uddanne dem til livet i en verden, der forandres hurtigt, og det kalder på robusthed og almen dannelse. Samtidig er troen på Gud med til at give grundlag, perspektiv og retning, og vi er en skole, hvor kristentroen beriger vores hverdage.

Vi er en skole med plads til 86 elever fordelt på 9. og 10. klassetrin. Vi er placeret i landlige omgivelser med gode muligheder for bopæl og skolegang til børn. Området byder også på et varieret menighedsliv såsom folkekirke, missionsforening, valgmenighed og frimenighed.

Vi drømmer om at få ansat en ny medarbejder som kan undervise i b.la. tysk og engelsk, kan du historie, eller musik, så vil det blive hilst meget velkomment. Jobbet som efterskolelærer rummer mange facetter, og ud over din faglige ballast vil der være rig mulighed for at bringe øvrige interesser i spil. Særligt er det afgørende, at du trives i en omskiftelig hverdag og nyder fællesskabet med teenagergruppen.

  • Vi forventer, at du er personlig kristen og er aktiv i en evangelisk-luthersk menighed.
  • Vi forventer, at du kan gå ind for, og arbejde aktiv for at fremme skolens værdigrundlag i hverdagen på Sædding Efterskole.
  • Samarbejdsevner til at agere på tværs af faggrupper, mod til at kaste sig ud i nye projekter og gode kommunikative egenskaber er forhold, vi sætter stor pris på.

Du kan læse mere om skolen her på hjemmesiden – yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte forstander Mads Koefoed-Hessellund på telefon 23456 642 eller mail: mads@saedding.dk Du er velkommen til at komme og se skolen, inden du sender din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 8. april og ansættelsen sker pr. 1. august 2020 efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Send din ansøgning på mail med CV, referencer og relevante bilag til mads@saedding.dk

Infoaften for nye elever
24apr
Vi håber at kunne afholde "Infoaften", men vi ser tiden an og melder ud, hvad vi…
0082
Alle passer ind på Sædding! Vi får god mad og har et fedt fælleskab. Vi har også de bedste lærere, man kan få! Den bedste beslutning jeg har taget var at tage på Sædding!Jóhanna Johannesen '14/'15