Lovpligtig info - Sædding Efterskole

Lovpligtig info

Her kan du finde den information om skolen, som skal ligge på vores hjemmeside ifølge lovkrav

Vedtægter

 • Skolens vedtægter - vedtaget 2015: PDF-fil 

Værdigrundlag

 • Skolens værdigrundlag - vedtaget 2006: PDF-fil

Årsplan
Oversigt over skoleårets start, slutning og afbrydelser:

Indholdsplan
Detaljeret beskrivelse af efterskoletilbuddet

Antimobbestrategi

 • Læs Sædding Efterskoles antimobbepolitik: PDF-fil

Evaluering af undervisning og opfølgningsplan
Skolen skal regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning af undervisningspligtige elever og udarbejde en opfølgningsplan.

 • Skolens undervisningsevaluering 2018-19: PDF-fil
 • Vores konklusioner og opfølgningsplan juni 2019: PDF- fil
 • Skolens undervisningsevaluering 2020-21: PDF-fil
 • Vores konklusioner og opfølgningsplan juni 2021: PDF- fil

Undervisningsmiljøvurdering
Undervisningsmiljøvurderingen revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Skolen har i juni 2020 gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Selvevaluering i forhold til værdigrundlaget
Bestyrelsen sørger for, at skolen hvert andet år evaluerer på, om skolens værdigrundlag kommer tydeligt til udtryk i skolens virksomhed.

 • Evalueringsplanen og evalueringerne kan læses her: PDF-fil

Information om 10. klasse og prøvefritagelse

 • Sædding Efterskole har to tilbud på 10. årgang: 10.Erhverv og 10.Gym, som begge er 10. klasse afsluttende med FP10-prøverne.
 • Som kristen efterskole har vi valgt, at vores undervisning i kristendomskundskab foregår efter skolens egen læseplan, og der føres ikke op til FP9-prøven i kristendomskundskab.

Beskrivelse af særlig støtte til elever

 • Beskrivelse af skolens inklusionstilbud: PDF-fil
 • Beskrivelse af skolens specialundervisningstilbud: PDF-fil

Fuldførelsesfrekvens og frafald

Skoleår Elever der begyndte Elever der fuldførte Elever der afbrød
2017/18
61+1
57 = 92% 5 = 8%
2018/19
86+1
83 = 95% 4 = 5%
2019/20
84+3
85 = 98% 3 = 2%
2020/21
84+4
79 = 90% 9 = 10%

 

Skolens karaktergivning og overgangsfrekvens til anden uddannelse

 • Se link til statistik over resultatet af skolens karaktergivning mv.

  På samme side kan man se elevernes overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser.

Handlingsplan for sociale klausuler

 • Skolens handlingsplan vedr. ansættelse på særlige vilkår: PDF-fil 

Uddannelsesplan for lærerpraktikanter

 • Vi har af og til praktikanter fra læreruddannelsen.
  Her er et eksempel på en uddannelsesplan for praktik på niveau 2+3: PDF-fil
Sekskantstævne
24maj
Sekskantstævnet er et sportsstævne mellem 6 forskellige efterskoler, hvor vi dys…
Pernille munk J_nsson.0020.jpg
Sædding er alt lækkert, mast sammen på et sted.Pernille Munk Jønsson '15/'16