Lovpligtig info - Sædding Efterskole

Lovpligtig info

Her kan du finde den information om skolen, som skal ligge på vores hjemmeside ifølge lovkrav

Vedtægter og værdigrundlag

Skolens vedtægter - vedtaget 2015: PDF-fil 

Skolens værdigrundlag - vedtaget 2006: PDF-fil

Evaluering i forhold til værdigrundlaget

Bestyrelsen sørger for, at skolen hvert andet år evaluerer på, om skolens værdigrundlag kommer tydeligt til udtryk i skolens virksomhed.

Se evalueringsplan og resultatet af evalueringerne: PDF-fil

Se skolens selvevaluering for år 2018: PDF-fil

Evaluering af undervisning og opfølgningsplan

Skolen skal regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning af undervisningspligtige elever og udarbejde en opfølgningsplan.

Se undervisningsevaluering: PDF-fil

Se opfølgning på undervisningsevaluering: PDF-fil 

Indholdsplan for skoleåret 2019-20

Detaljeret beskrivelse af efterskoletilbuddet: PDF-fil

Indholdsplan for efterskolekurset "Konfirmandkursus" 2020

Detaljeret beskrivelse af kursustilbuddet: PDF-fil

Årsplan for skoleåret 2018-19:

Oversigt over skoleårets start, slutning og afbrydelser: PDF-fil

Årsplan for skoleåret 2019-20:

Oversigt over skoleårets start, slutning og afbrydelser: PDF-fi

Antimobbestrategi

Læs Sædding Efterskoles antimobbepolitik: PDF-fil

Undervisningsmiljøvurdering 2017

I 2017 har vi gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Rapporten kan læses her

Bilag til rapporten kan læses her

Opsamlingsplan: Undersøgelsen gennemlæses af skolens ledelse og skolens øvrige medarbejdere. Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på et medarbejdermøde, hvor der udledes nogle konklusioner, der skal have vores fokus fremadrettet.

Information om 10. klasse og prøvefritagelse

Sædding Efterskole har to tilbud på 10. årgang: 10.Erhverv og 10.Gym, som begge er 10. klasse afsluttende med FP10-prøverne.

Som kristen efterskole har vi valgt, at vores undervisning i kristendomskundskab foregår efter skolens egen læseplan, og der føres ikke op til FP9-prøven i kristendomskundskab.

Fuldførelsesfrekvens og frafald

Skoleår Elever der begyndte Elever der fuldførte Elever der afbrød
2013/14 56 53 = 95% 3 = 5%
2014/15 69 68 = 99% 1 = 1%
2015/16 73+2 73 = 97% 2 = 3%
2016/17 75+1 71 = 93% 5 = 7%
2017/18
61+1
57 = 92% 5 = 8%
2018/19
86+1
83 = 95% 4 = 5%

Skolens karaktergivning m.v.

Statistik over gennemsnitskarakterer - UVM

Statistik over karakterfordeling

Overgangsfrekvens til anden uddannelse m.v.

3 mdrs. overgang til uddannelse - link til Undervisningsministeriet

3 mdr. overgang til uddannelse - PDF-fil 

Handlingsplan for sociale klausuler

Skolens handlingsplan vedr. ansættelse på særlige vilkår: PDF-fil 

Uddannelsesplan for lærerpraktikanter

Vi har af og til praktikanter fra læreruddannelsen. Her er et eksempel på en uddannelsesplan for praktik på niveau 2+3: PDF-fil

Skolestart 20/21
09aug
Vi glæder os til at byde et nyt elevhold velkommen til skoleåret 2020/2021. Det…
Thea Lomborg
På sædding er jeg blevet klogere på mig selv og styrket i min tro.Thea Wengel Lomborg '15/'16