Tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Tømmerflådetur

28.08.19 | Sol, vand, tang og fællesskab. Det er ingredienserne på en fantastisk opstartstur.