Juli - Sædding Efterskole

Juli

Praktik og Brobygning
09nov
I uge 46 tjekker vi mulighederne udenfor Rækker Mølle. 9.kl skal i praktik forsk…
Mødet med voksne (lærere), som mødte én med respekt og tillid, har sat sig langvarige og positive spor!Peter Jacobsen '86/'87