Fantastisk tømmerflådetur - Sædding Efterskole

Fantastisk tømmerflådetur

24. august 2016

To dage på tømmerflåder i Vorgod å med fantastiske mennesker, vandkamp, afslapning, hygge og vandkrig - en perfekt opstartstur.

Tømmerflåderne blev bygget i kontaktgrupper, og derefter sejlede vi ned ad Vorgod å. Vi gjorde ophold på en bondegård, hvor vi lavede bålmad og sov, inden vi igen sejlede afsted.

En rigtig god tur, hvor der virkelig var mulighed for at få rykket nogle grænser.

Se flere billeder her