15.000 STÆRKE GRUNDE TIL 2 ÅR - Sædding Efterskole

15.000 STÆRKE GRUNDE TIL 2 ÅR

10. april 2017

En af dem er, at du sparer 15.000 kroner! Vi gi’r nemlig en rabat på 5.000 kroner på 9. kl. og 10.000 kroner på 10. kl, hvis du tilmelder dit barn 2 år på Sædding Efterskole.

Dit barns uddannelse og udvikling er vigtig! Og vi tror, at vigtige ting tager længere tid. Derfor er vi også overbevist om, at dit barn vil få mere end dobbelt så meget ud af at gå på Sædding Efterskole i 2 år frem for 1.

Derfor vil vi gerne hjælpe med en kontant rabat!

Der er selvfølgelig masser af andre stærke grunde til, at 2 år på Sædding Efterskole er en god idé:

+ Dit barn får et fagligt forspring til videre uddannelse
+ Du får et mere modent og selvstændigt barn
+ Dit barn får tid til at gøre troen til sin egen
+ Der dannes flere stærke venskaber for livet

Vi fortæller meget mere om nogle af de 15.000 stærke grunde her! Følg også med på Facebook .

ONLINE TILMELDING HER

Betingelser for at få rabat

Rabatten træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Rabatten gives på skolepengene til elever, som er tilmeldt to år på Sædding Efterskole. Første skoleår fratrækkes 5.000 kr., og andet skoleår fratrækkes 10.000 kr. Rabatten på 5.000 kr. første år fratrækkes raterne i maj og juni måned under forudsætning af, at eleven er tilmeldt Sædding Efterskole i det efterfølgende skoleår på Optagelse.dk, og at der er betalt depositum for det efterfølgende skoleår. Hvis eleven først er begyndt på skolen i løbet af første år, reduceres rabatten forholdsmæssigt. Rabatten på 5.000 kr. mistes ikke, selvom eleven ikke måtte påbegynde eller fuldføre andet skoleår, men mistes, hvis eleven ikke fuldfører første skoleår.

Rabatten på 10.000 kr. andet skoleår fratrækkes ugeprisen med 250 kr. pr. uge i 40 uger. De første to uger af skoleåret betales normal ugepris. For at opnå den fulde rabat på 10.000 kr. skal skoleåret fuldføres.

Der gives ikke rabat på et eventuelt tredje skoleår. Det er dog altid muligt at søge skolen om individuel økonomisk støtte til et efterskoleophold.

Søskenderabat: Hvis to søskende går på skolen samtidig, ydes en rabat på 50% af ugeprisen for det andet barn. Det er en forudsætning for rabatten, at de to søskende har samme hjemadresse. Der gives ikke samtidig søskenderabat og rabat for to skoleår.

Det er en forudsætning for at opnå ovenstående rabatter, at elevens forældre selv afholder udgiften til skolepenge. Rabatterne frafalder således, hvis eleven får efterskoleopholdet betalt helt eller delvist af kommunen eller gennem Efterskoleforeningens stipendieordning.

Sædding Efterskole forbeholder sig ret til at ændre i betingelserne uden varsel.