Ta' 2 år, spar 15.000,- - Sædding Efterskole
2017_coverA_final.jpg

Der er 15.000 stærke grunde til at tage 2 år på Sædding Efterskole

En af dem er, at det er 15.000 kroner billigere!

Det er du nok ligeglad med, men det er dine forældre ikke! Lad dem læse med her.

På Sædding Efterskole ønsker vi, at alle skal have mulighed for 2 efterskoleår. Derfor giver vi rabat, hvis dit barn er elev hos os i både 9. og 10. klasse.

Rabatten fordeler sig med 15.000 kroner fordelt over alle måneder det sidste år.

Som en særlig service til elever, som bor øst for Storebælt, giver vi desuden et årligt rejsetilskud på 1.000 kr.

Grund
nr. 2
DitBeat.JPG

Sædding Efterskole er som din yndlingssang, den var god første gang, men endnu bedre anden.

Hør, og se Sæddings helt egen produktion, Dit beat i mig. Skrevet, optaget og filmet på Sædding ... af og med elever fra Sædding.
Grund nr. 23
Vores lærere har specialiseret sig i at undervise unge, og kan dermed give en hjælpende hånd med dine udfordringer.
Grund
nr. 2345
2017_forspring_final.jpg

Du får et fagligt forspring

Efterskole er det bedste sted, du kan tage din afgangseksamen. Med 2 år på Sædding bliver du endnu klogere og bedre til: (indsæt selv fag) og dermed mere klar til en ungdomsuddannelse.

Dit barn får et fagligt forspring til videre uddannelse med 2 år på efterskole. Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole.

Vores lærere har specialiseret i at undervise i udskolingen, så deres pædagogiske tilgang er i øjenhøjde med unge i 9. og 10. klasse. Det giver indlæringen et ryk, både for dygtige og mindre dygtige elever.

Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for fem år end unge, der afslutter grundskolen med 9. klasse, viser en undersøgelse, som Efterskoleforeningen har lavet for nylig. Se den her!

Efterskole gør en forskel allerede i 9. klasse
På Sædding Efterskole er vi overbevist om, at de elever, der også har taget 9. klasse på efterskole, klarer sig endnu bedre. En af årsagerne er, at undervisningen er målrettet de unge, så de allerede i 9. klasse flytter sig fagligt mere end i en folke- eller friskole.

Vi hører fra vores elever, at lærerne her er anderledes, dels fordi de ikke har kendt eleverne siden 1. klasse og derved “kommer til” at tale til dem som til børn. Dels fordi deres pædagogiske metoder gør undervisningen mere spændende og relevant for unge.

Efterskolelærere gør det fedt at lære noget
Som nogle af vores elever udtrykker det: “Lærerne gør det fedt at lære noget,” og “Når man er her andet år, kender lærerne dit faglige behov bedre, og der er tid til hver enkelt elev”.

Vi under dit barn den samme faglige succesoplevelse. Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole. Læs betingelserne for tilskuddet her.

Grund nr. 5555
Der sker meget på et efterskoleår. Nogle gange går man glip af noget. 2 år på Sædding giver dig mulighed for at gøre noget om, forbedre noget andet og gøre det, du ikke nåede det første år.
Grund
nr. 7312
2017_tro_final.jpg

Din tro bliver helt din egen

Sædding Efterskole er en kristen skole. Med 2 år hos os, får du dobbelt så mange muligheder for at møde det bibelske budskab, så du bliver mere klar på dit eget åndelige ståsted.

Dit barn får tid til at gøre troen til sin egen i løbet af 2 efterskoleår. Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole.

Sædding Efterskole er en kristen skole. Det betyder, at vi fortæller eleverne om Bibelen, Jesus og kristenlivet. Det gør vi gennem andagter og fælles sang. Men vi gør det også gennem levet liv.

De ansatte er kristne, og det præger vores måde at være på både i og udenfor undervisningen. Vi tror, at alle mennesker er skabt og villet af Gud og elsket af Jesus. Og det er vi begejstrede for og taler også gerne med eleverne om. Se også vores værdigrundlag her.

For nogle er det med kristendom og en personlig relation til Jesus nyt – de har brug for god tid til at danne sig deres egen mening. Og vores lærere giver også ro og rum for både spørgsmål og tvivl.

Gud har ingen børnebørn - kun børn
For andre elever er Bibelen kendt stof hjemmefra, men de har brug for at skelne mellem deres forældres tro og deres egen. Fordi vores lærere selv lever som kristne, kan de også lytte med forståelse og vejlede med omsorg, når eleverne for alvor opdager, at Gud ikke har børnebørn - men kun børn.

Vi hører jævnlig fra vores elever, at på 2. efterskoleår oplever de troen som mere fri og helt deres egen. Som en udtrykker det: "Jeg har lært Gud og mig selv bedre at kende, så min tro er blevet styrket. Og så er det kristne fællesskab på Sædding bare fedt!"

Vi under også dit barn at få samme afklarede forhold til det at tro på Jesus.

 

Grund nr. 333
Ting tager tid. Vigtige ting tager længere tid. Gentagelse fremmer forståelsen og udvider horisonten. Det handler om dit liv og din uddannelse. Det er da vigtigt!
Grund
nr. 5432
moden_dsc00873.jpg

Du bliver mere moden

Efterskole er (næsten) som at flytte hjemmefra. Med 2 år på Sædding får du bedre tid til at finde dig selv, blive selvstændig og tage ansvar, så du er mere klar til at møde verden (IRL)

Du får en mere selvstændig og moden teenager ud af det barn, du sender 2 år på efterskole. Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole.

Et efterskoleophold er altid godt for udviklingen fra barn til voksen. Men vores erfaring er, at de unges ansvarsbevidsthed og nye, egne holdninger cementeres på 2. efterskoleår, når mange af rutinerne bliver kendte og mere trygge.

Vi stiller krav til vores elever på Sædding Efterskole. Vi udfordrer dem til at tage ansvar for deres holdninger og opførsel og viser dem, at deres valg har konsekvenser. Det modner dem.

Men det tager tid at få det nye "voksen-ansvar" ind under huden og tid at turde stå ved sine nye holdninger.

Med 2 år på efterskole får de mere tid i trygge rammer til at afsøge deres holdninger, fejle og rejse sig igen. Og vi ser, at vores 2. årselever er mere afklaret og selvstændige end deres kammerater, som kun har taget 10. klasse på efterskole.

Som nogle af vores elever udtrykker det: "Du lærer at klare dig selv, så du er klar til at flytte hjemmefra," og "Det er kun pattebørn, der har dårlig opførsel."

Vi under dit barn den samme personlige udvikling i trygge rammer. Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole. Læs betingelserne for tilskuddet her.

Grund nr. 4444
Du får dobbelt så mange rejser: Vi tager på en skitur og en storbystur hvert skoleår. Er du på Sædding Efterskole i 2 år, ja, så får du 2 skiture og 2 ture til 2 forskellige storbyer i Europa!
Grund
nr. 111
venner_dsc03860.jpg

Du får flere virkelige venner

Efterskole er altid fedt fællesskab og sejt sammenhold. Med 2 år på Sædding får du flere tætte relationer, der kan få positiv betydning for din faglige, personlige og åndelige udvikling.

Der dannes flere stærke venskaber for livet ved 2 år på efterskole. Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole.

Efterskoler generelt bryster sig af at levere venner for livet. Det er også vores erfaring. Men vi ser også, at eleverne på 2. efterskoleår tør bruge hinanden meget mere, fordi de er kommet ud over den første usikkerhed ved nye venner.

Og de dybe venskaber, man knytter som ung, har en helt særlig status – resten af livet.

Nogle keder sig og er låst fast
Vi hører fra vores elever, at mange i løbet af 8. klasse begynder at kede sig i deres sædvanlige miljø. Rollerne i vennekredsen er fuldstændig cementerede, både i skolen, ungdomsforeningen eller sportsklubben. Det er svært at få fornyede relationer eller at få tid til at opdyrke dem.

Det kan skyldes geografisk afstand, forskellige fritidsinteresser eller mange lektier. Teenagerne forandrer sig indeni, og føler derfor, at verden udenfor står uendelig stille. Alt er, som det altid har været, undtagen mig!

Sådan er det naturligvis ikke alle teenagere, der har det. Men vi har erfaret, at en del af vores elever i 9.kl, kan fortælle en lignende historie som begrundelse for deres ønske om efterskole. Og en del af vores 10. klasseelever også - med tilføjelsen:: Gid jeg dog var kommet på efterskole i 9.!

Nye venner + nye roller = forbedret selvværd
Vi har erfaret, at 2 år på efterskole giver teenagere et fornyet syn på deres egen rolle i et fællesskab. Det udvikler deres evne til selv at være en ven, til at etablere nye relationer fremover, og nye venner åbner nye vinkler for deres egen personlighed. Og så giver det dem et tiltrængt boost på selvværdet!

Vi har set, at i løbet af det 2. efterskoleår, knyttes venner tættere sammen, deres indbyrdes frimodighed vokser - også i forhold til at de svære og store ting i tilværelsen. De udvikler deres sociale kompetencer mere, end vores 1-års-elever kan nå. Vi under dit barn den samme sociale succesoplevelse.

Derfor giver vi en kontant rabat på 15.000 kroner til elever, der tager både 9. og 10. klasse på Sædding Efterskole. Læs betingelserne for tilskuddet her.

Hvorfor nøjes med ét godt efterskoleår?

Du er selvfølgelig meget velkommen på Sædding efterskole et enkelt år. På et år kan du få virkelige venner, blive dygtig og moden og gøre troen til din egen. Men vi er selv så begejstrede for efterskolelivet, at vi under dig det dobbelte: 2 gode efterskoleår!

Grund nr. 5555
Der sker meget på et efterskoleår. Nogle gange går man glip af noget. 2 år på Sædding giver dig mulighed for at gøre noget om, forbedre noget andet og gøre det, du ikke nåede det første år.
Grund nr. 5481
Du opdager sider af dig selv, du ikke vidste, du havde.